top of page

Om Oss

Montasjen utvikler bærekraftig insektsoppdrett og insektsprodukter siden 2019

-   Om oss  -

Ved å ta i bruk insekter i matveien, befinner vi oss med en fot i fortiden og en fot i fremtiden. Insekter har siden tidenes morgen, vært en viktig del av kostholdet til homo sapiens sapiens, det moderne menneskets sine forfedre og formødre. Selv i dag er det to milliarder mennesker som vet å benytte seg av insektsverdenen i matveien, hvorav rundt fire millioner har insekter som hovedproteinkilde. Hva er det de vet og gjør, som vi ikke vet eller gjør?

Fremtidens matgleder, inneholder insekter. Insekter er “ekstremt effektive” til å omdanne maten de lever av til spiselig kjøtt, sier FN’s matvareorgan, Food and Agriculture Organisation, som hevder at vi i fremtiden med befolkningsvekst og klimautfordringer, bør se på mulighetene i insektsverdenen.  Insektverdenen er utvilsomt en uutnyttet matressurs.

"Vi har bare ti år igjen til å nå FNs bærekraftsmål. Nå haster det mer enn noensinne. I handlingens tiår må regjeringer, næringsliv, sivilsamfunn og mennesker over hele verden stå sammen for å nå bærekraftsmålene i fellesskap", sier Anne Cathrine da Silva, generalsekretæren i FN-sambandet.

Insektmarkedet i Norge og Europa er et marked i rask utvikling. I 2018 ble det produsert 1,8 tusen tonn kilo insekter i Europa. I 2025 er det estimert en produksjon på 1213,49 tusen tonn kilo insekter i Europa. Med dette, ser vi en sterk veksttrend i insektsektoren i Europa.

Matindustrien er på mange måter en storartet suksesshistorie hvor vi har evnet å produsere nok mat for flere og flere mennesker, raskere til en billigere og billigere penge, men den preges også av et urovekkende bruk- og kastparadoks. I takt med at verden globaliseres og teknologiseres, oppnår vi en oversikt og forståelse for konsekvensene av våre handlinger og samspillet mellom det menneskeskapte og naturen. 

 

Ressurser forstår vi som mangelvare, og et spørsmål det jobbes mye med på tvers av landegrenser og mellom flere sektorer, er hvordan oppnå sirkulærøkonomi og bærekraftige forretninger og framtid. Med ansvarlig forbruk og produksjon av insektsproduksjon, kan vi "upcycle". Upcycling, gjerne kalt oppvinning på norsk, er en prosess der avfall og andre tilsynelatende ubrukelige ting blir laget om til noe nyttig eller attraktivt. Å oppvinne er insekter veldig gode på. De omdanner lavverdig biomasse til høyverdig biomasse. Så, ved å samarbeide med insekter, kan vi bidra til å utvikle sirkulær produksjon. Målet er å unngå de store samfunns- og naturkostnadene som det bruk og kast er, ved å holde verdiene i sirkulering.

Hos Montasjen, etablert 2019, holder vi på å utvikle ny og moderne kunnskap og praksis om insektsoppdrett og er positivt innstilt for framtiden. Vi tror på at vi sammen, kommer til å nå svært langt i å løse og forebygge utfordringer nå i handlingens tiår! 

 

Det er rundt 2000 insektsarter som benyttes til konsum i dag. Vi har valgt sirisser, fordi næringsinnholdet er høyt og helsemessing spennende. En årsak til at vi i Vesten og Norge opp igjennom tiden, ikke har benyttet insekter i noen større skala, er utvilsomt det at vi ikke har hatt oppdrettsteknologi tilpasset kaldt klima, som har kunnet ivareta ulike insektskolonier. Vi har også manglet kunnskapen om hvilke insekter som ikke er mat, og hvilke som er fullverdige matkilder. Hos oss skal sirissene ha verdige liv og trives. Med bakgrunn i moderne teknologi, kunnskap, norske naturressurser, og flotte mennesker, innoverer vi matveien til nye høyder.

 

 Vi tror helhjertet på at samarbeid fører til de beste resultatene!  Ser du muligheter og vil samarbeide med oss? Da inviterer vi deg til å ta kontakt. 

 

La deg bli forbløffet over hvor lett, inspirerende og godt det er å lage mat med insekter! 

Slå følge og Vel Bekomme!

logo-kine.png

Formål

Vi er en av de første som driver med insektsoppdrett i Norge. Montasjen AS ble stiftet med det formål å være en positiv bidragsyter i den smarte bioøkonomien som skal møte vår tids store samfunnsutfordringer.

Produksjonen omfatter følgende hovedområder:
• Bærekraftig oppdrett
• Ressursforvaltning og miljø
• Utvikling av matopplevelse, ernæringskompetanse og kultur
• Ansvarlig forbruk og produksjon

Kjerneverdier

 

Misjon

Montasjen skal gjennom ansvarlig forbruk og produksjon produsere sirisser til mat, og bidra til at produksjonen av insekter som blir til fôr i Norge kan få så stort volum at insektsbransjen kan forsyne mye av fôrbehovet i fiskeoppdrettsnæringen.

Visjon

Vi skal være den fremste tilbyderen av bærekraftig insektsprodukter.

Våre verdier:
• Skapende
• Ansvarlig
• Tilstede

Organisasjon

Montasjen ledes av daglig leder Kine Ariela Egseth og teknisk sjef Endre Egseth. Montasjen har et utviklings- og produksjonslokale i Sollia, Stor-Elvdal. Montasjen har hovedkontor i Venabygd, Ringebu og et administrasjonskontor i Trondheim. Teamet har utdanning og erfaring innenfor Studier av Kunnskap, Teknologi og Samfunn, Informatikk, Mekanikk og Landbruk.

20190724_095439000_iOS.jpg

Kine Ariela Egseth

Er motivert til å finne bærekraftige og tverrfaglige løsninger.

 Interessert i sammenhengene mellom mennesker, teknologi og dyr.

DAGLIG LEDER OG GRÜNDER

91523266

kine.ariela@montasjen.no

Kine%20og%20Endre%2C%20Montasjen_edited.

Endre Egseth

Sterkt engasjert og motivert til å utvikle nye bærekraftige og effektive teknologiske løsninger. 

Interesserer seg for helse og ny mat.

TEKNISK SJEF OG GRÜNDER

45448707

endre@montasjen.no

-   Samarbeid  -

-   Følg oss på insta  -

bottom of page